facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Terminy dostarczenia dokumentów za 2017 rok

Katowice, 09.01.2018 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego

 

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2017 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o dostarczenie do Kwestury wszelkich dokumentów księgowych dotyczących 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wyjątek stanowią dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku VAT, które należy dostarczyć w terminie umożliwiającym sporządzenie deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2017 roku w ustawowym terminie do 25 stycznia 2018 roku.

Z wyrazami szacunku 
Iwona Klimczak
zastępca kwestora

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.