facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy dostarczania dokumentów księgowych za rok 2014

Katowice, 08.01.2015 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2014 roku, oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Wyjątek stanowią dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku VAT (np. zagraniczne faktury dokumentujące zakup towarów i usług), które należy dostarczyć do dnia 20.01.2015 roku.

zastępca kwestora
Iwona Klimczak

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.