Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Termin składania wniosków na inwestycje aparaturowe i granty budowlane

Dział Nauki informuje, że zbliża się termin składania wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2017 rok:

  • inwestycje budowlane oraz inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej,
  • zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,
  • rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.
     

Zasady i tryb składania wniosków reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1693). Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: www.bip.nauka.gov.pl.  

W czerwcu 2016 r. zostanie uruchomiony kreator wniosków inwestycyjnych
w systemie OSF dostępny pod adresem: https://osf.opi.org.pl. Wnioski należy złożyć w systemie OSF oraz dostarczyć do CBNWG – Działu Nauki w dwóch egzemplarzach wydruku części A oraz w jednym egzemplarzu pełnej wersji roboczej wniosku. Termin składania wniosków został ustalony przez MNiSW do 31 sierpnia 2016 r., wewnętrzny termin – do 15 lipca 2016 r.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.