Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Termin dostarczania dokumentów finansowo–księgowych

1 października 2019 roku zmianie ulega struktura organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego. Powstaną nowe wydziały oraz nowe pozostałe jednostki organizacyjne. Konsekwencją wyżej wymienionych zmian będzie utworzenie nowych obiektów kontrolingowych, na których będą księgowane odpowiednie koszty i przychody. Zmianie ulegnie również algorytm rozliczania kosztów.

Rozpoczęcie ewidencji na nowych obiektach i według nowych zasad powoduje konieczność rozliczenia dotychczasowego okresu od stycznia do września 2019 roku.

Wszystkie dokumenty finansowo–księgowe (faktury, noty księgowe, rozliczenia delegacji itd.) powinny zostać dostarczone do kwestury do 18 października 2019 roku.

Dostarczenie dokumentów po wyznaczonym terminie będzie powodowało opóźnienie prac rozliczeniowych i brak informacji o kwocie środków, jakimi dysponują nowe wydziały i inne jednostki.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.