Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący pracy w dniu 2.11.2018 r.

Na wniosek związków zawodowych rektor Uniwersytetu Śląskiego dopuszcza możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w piątek 2 listopada 2018 roku na zasadach określonych w poniższym telefonogramie.

 

Telefonogram
dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


W związku z pisemnym wnioskiem Związków Zawodowych, uprzejmie informuję, że dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 2 listopada 2018 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 2 listopada br. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż do końca obowiązującego daną grupę pracowniczą okresu rozliczeniowego.

Za rozliczenie czasu pracy odpowiadają bezpośredni przełożeni pracowników.

Pracownikom, którzy nie skorzystają z możliwości odpracowania 2 listopada br. można, jeżeli złożą taki wniosek, udzielić urlopu wypoczynkowego.

Bardzo proszę przełożonych o umożliwienie pracownikom odwiedzenia grobów bliskich również w Dzień Zaduszny.

Pozostali w dniu 2 listopada 2018 r. świadczą pracę zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Katowice, 23 października 2018 r.

 


Telefonogram dotyczący pracy w dniu 2.11.2018 r. – skan dokumentu w formacie pdf (380 kB)


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.