Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 2 maja oraz 1 czerwca br. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż do końca obowiązującego daną grupę pracowniczą okresu rozliczeniowego.

Za rozliczenie czasu pracy odpowiadają bezpośredni przełożeni pracowników.

Proszę również przełożonych o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im urlopu wypoczynkowego w dniach: 30 kwietnia i 4 maja br., jednak bez szkody dla terminowego wykonania zadań.

                                                                                   Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Telefonogram (pdf, 304,31 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.