Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja i 16 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uwzględniając oczekiwania Pracowników na stworzenie Im możliwości dłuższego odpoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) oraz w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy, z wyłączeniem osób posiadających urlop zaległy za rok 2015, mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 2 maja 2017 r. i 16 czerwca 2017 r. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym.

Informację o odpracowaniu należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych w ciągu tygodnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Proszę również przełożonych o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im na te dni urlopu wypoczynkowego, jednak bez szkody dla pracy, która musi być wykonana terminowo.

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.