Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący 31 października 2016 roku

Poniżej udostępniamy treść telefonogramu dotyczącego możliwości nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych, tj. w poniedziałek 31 października 2016 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

ikona pdf Treść telefonogramu (skan dokumentu pdf) 

 


Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych, tj. w poniedziałek 31 października 2016 r.

W związku z tym bardzo proszę przełożonych pracowników o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im na ten dzień urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy, z wyłączeniem osób posiadających urlop zaległy za rok 2015, mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 31.10.2016 r. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż do 30 listopada br.

Informację o odpracowaniu należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych do 15 grudnia br.

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.