Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący 23 grudnia oraz 3 stycznia

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i noworocznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym wigilię, tj. w piątek 23 grudnia 2016 r. oraz ze względu na zaplanowane wyłączenie sieci komputerowej i usług sieciowych spowodowane przebudową głównego węzła sieciowego również we wtorek 3 stycznia 2017 r., na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy, z wyłączeniem osób posiadających urlop zaległy za rok 2015, mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 23 grudnia 2016 r. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r. oraz dnia 3 stycznia 2017 r. – nie później niż w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym.

Informację o odpracowaniu 23 grudnia 2016 r. należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych do 5 stycznia 2017 r., a o odpracowaniu 3 stycznia 2017 r. – w ciągu tygodnia po upływie okresu rozliczeniowego.

Proszę również przełożonych o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im urlopu wypoczynkowego w okresie świątecznym i noworocznym, jednak bez szkody dla pracy, która musi być wykonana terminowo.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.