Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia z zakresu różnic międzykulturowych

Do 8 listopada 2019 roku do godz. 15.00 trwają zapisy na II edycję bezpłatnych szkoleń z zakresu różnic międzykulturowych, które organizowane są w ramach projektu ,,UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców’’. Kursy skierowane są do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego. Szczególnie przydatne mogą być dla pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą obcokrajowców. Szkolenia poprowadzi Zespół Ekspertów Manager (ZEM).

Podczas spotkań zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

  • specyfika obsługi studenta zagranicznego,
  • rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji międzykulturowej,
  • analiza najczęściej popełnianych błędów w obsłudze studenta zagranicznego.
     

Planowane terminy szkoleń:

  • grupa 3: 19 listopada 2019 roku,
  • grupa 4: 20 listopada 2019 roku,
  • grupa 5: 21 listopada 2019 roku.
     

Zapisy na szkolenia prowadzone są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W każdej grupie przewidziano 20 osób. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: dwz.us.edu.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

logo Fundusze Europejskie, flaga Polski, logo NAWA, logo Unii Europejskiej

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.