facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu NITKA

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA”. W ramach projektu organizowane są m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni z kluczowych obszarów kształcenia.

Aktualnie realizowany jest cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych skomputeryzowanych technik pomiarowych w pięciu tematach:

  1. Programowanie mikrokontrolerów.
  2. Czujniki pomiarowe LabVIEW.
  3. Zastosowanie metod komputerowych w edukacji.
  4. Podstawy robotyki.
  5. Projektowanie CAD i szybkie prototypowanie.
     

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni UŚ, zatrudnieni na uczelni w ramach stosunku pracy. Spotkania odbywają się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu Aleksandra Potyka (e-mail: aleksandra.potyka@us.edu.pl).

Najbliższe kursy „Czujniki pomiarowe LabVIEW” planowane są na 27 lutego oraz 6 marca 2015 roku.

Szczegółowe informacje

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.