Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej


Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. 

 

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wyniki kontroli i audytów zewnętrznych, audyt wewnętrzny, wyniki kontroli wewnętrznych, monitorowanie i samoocena

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.