facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szczegółowe mechanizmy kontroli dot. operacji finansowych i gospodarczych

 

Powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych:

  • rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
  • zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione,
  • podział kluczowych obowiązków,
  • weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

 

Dokumenty

Zarządzenie nr 64/2017
z dnia 15.05.2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 70
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.