facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna

Zarządzenie nr 21/2007
w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"

Zarządzenie nr 32/2007
w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 59/2007
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej 

Zarządzenie nr 73/2007
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 2/2008
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 37/2008
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 80/2008
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej oraz administracji wydziałowej

Zarządzenie nr 19/2009
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 97/2009
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 9/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 24/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 38/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 57/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 63/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 82/2010
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 8/2011
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 30/2011
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 87/2011
w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej

Zarządzenie nr 50/2011
w sprawie likwidacji Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 85/2011
w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 18/2002
w sprawie zmiany w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 83/2002
w sprawie zmiany w "Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 1/2003
w sprawie zmiany w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 10/2004
w sprawie zmiany w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 75/2004
w sprawie zmiany w „ Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 42/2010
w sprawie zmian w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 11/2010
w sprawie nadania regulaminu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku

Zarządzenie nr 56/2009
w sprawie likwidacji Ośrodka Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie nr 40/2009
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 12/2007
w sprawie utworzenia Wszechnicy Śląskiej – Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności

Zarządzenie nr 24/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wszechnicy Śląskiej – Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności

Zarządzenie nr 35/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wszechnicy Śląskiej – Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego

Zarządzenie nr 4/2009
w sprawie zmiany nazwy Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim oraz nadania Centrum Regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 57/2007
w sprawie struktury organizacyjnej administracji w Cieszynie

Zarządzenie nr 32/2000
w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 28/2003
w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 44/2007
w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 37/2007
zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia Centrum Technik Informatycznych

Zarządzenie nr 33/2007
w sprawie przekształcenia Centrum Technik Informatycznych

Zarządzenie nr 35/2007
w sprawie likwidacji Kolegium Języka Biznesu

Zarządzenie nr 22/2007
w sprawie likwidacji stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni oraz przekształcenia Działu Informatyzacji Uczelni

Zarządzenie nr 2/2007
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Wszechnicy Śląskiej - Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności

Zarządzenie nr 58/2006
w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej bibliotek specjalistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 1/2006
w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 83/2003
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 55/2003
w sprawie nadania Ośrodkowi Dydaktycznemu w Rybniku "Regulaminu organizacyjnego"

Zarządzenie nr 23/1999
w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim"

Zarządzenie nr 53/2003
w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim"

Zarządzenie nr 79/2002
w sprawie powołania Biblioteki w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku

Zarządzenie nr 20/2002
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kolegium Polskiemu Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze

Zarządzenie nr 54/2001
w sprawie powołania Biblioteki Wydziału Teologicznego

Zarządzenie nr 51/2001
w sprawie utworzenia dziekanatu w Wydziale Teologicznym

Zarządzenie nr 15/2001
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Polskiego Komitetu Alliance Francaise przy Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 11/2001
w sprawie utworzenia Pracowni Komputerowej Stosowanych Nauk Społecznych w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 35/1998
w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim"

Zarządzenie nr 43/2000
w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim"

Zarządzenie nr 26/2000
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 29/2000
w sprawie powołania Biblioteki Szkoły Zarządzania

Zarządzenie nr 10/2000
w sprawie określenia zakresu działania Biura Promocji i Karier

Zarządzenie nr 19/1998
w sprawie powołania Biblioteki Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych

Zarządzenie nr 11/1998
w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 41/2003
w sprawie nadania "Regulaminu Wydziału Teologicznego" Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 71/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania „Regulaminu Wydziału Teologicznego” Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 96/2011
w sprawie likwidacji Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim

Uchwała nr 77/2011
w sprawie utworzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Uchwała nr 22/2009
dotycząca wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Ośrodka Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju

Uchwała nr 21/2009
w sprawie zaopiniowania zmian w zarządzeniu nr 12 z dnia 14 marca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia Wszechnicy Śląskiej — Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności

Uchwała nr 65/2007
w sprawie ustalenia „Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego”

Uchwała nr 47/2007
w sprawie utworzenia "Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego"

Uchwała nr 41/2006
w sprawie likwidacji Oddziału Cieszyńskiego Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim

Uchwała nr 37/2006
zmieniająca uchwałę nr 7 Senatu UŚ z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uchwała nr 74/2005
w sprawie zasad działania jednostek organizacyjnych usytuowanych w Cieszynie

Uchwała nr 56/2005
w sprawie Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim

Uchwała nr 75/2001
w sprawie utworzenia Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

Uchwała nr 9/2002
w sprawie zmiany dotyczącej utworzenia Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

Uchwała nr 29/2003
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej utworzenia Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

Uchwała nr 25/2003
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Śląskim Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Uchwała nr 7/2002
w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.