Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Reakcja na ryzyko

Po identyfikacji oraz analizie i ocenie ryzyk następuje podjęcie reakcji na ryzyko.  Na ryzyka, szczególnie te najbardziej istotne musimy reagować. Poniżej prezentuje się matrycę reakcji na najbardziej istotne ryzyko zgodnie z uszeregowaniem tych ryzyk, prezentowanym na poprzedniej stronie. 

Matryca reakcji
możliwa zmiana sposobu zarządzania i monitorowania wymagana szybka zmiana sposobu zarządzania natychmiastowa zmiana sposobu zarządzania
akceptacja i monitorowanie podejmowanie wysiłków w kierunku zmiany sposobu zarządzania zmiana sposobu zarządzania i monitorowanie

akceptacja

akceptacja i monitorowanie możliwa zmiana sposobu zarządzania

 

W UŚ przyjmuje się następujące metody reakcji:

  • akceptowanie (tzn., że poziom ryzyka jest na akceptowanym  poziomie);
    W ten sposób możemy reagować na ryzyka o poziomie istotności 4, 8, 12.
  • ograniczanie (polega  na przeciwdziałaniu ryzyku np. poprzez wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego). W ten sposób możemy reagować na ryzyka o poziomie istotności 16, 24, 36;
  • transfer (przeniesienie ryzyka na inny podmiot, najlepszym przykładem jest ubezpieczenie, ryzyko jest przenoszone na ubezpieczyciela). W razie możliwości w ten sposób można reagować na średnie i wysokie ryzyka.

 

Należy określić działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

Norma ISO 31000

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.