facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Przestrzeganie wartości etycznych


Pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w Uniwersytecie Śląskim i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami. 
 

Dokumenty

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.