Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ochrona zasobów

Należy zadbać, aby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby. Osobom zarządzającym i pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki. Istotnym jest wpisywanie w zakresy czynności pracownika, odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie w sytuacjach gdzie jest to możliwe.

 

Dokumenty

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania
wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim

wprowadzony zarządzeniem 50/2008 Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 27
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 68/2011
z dnia 5 września 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie udostępniania niepublikowanych studenckich prac naukowych powstających w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 56
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Uniwersytecie Śląskim

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.