Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena ryzyka

Zgodnie z przyjętą w Uniwersytecie Śląskim punktacją oceny ryzyka, przyjmuje się zarówno dla oceny skutku/wpływu jak i prawdopodobieństwa następujący sposób oceny:

6 – wysoki skutek/wpływ, wysokie prawdopodobieństwo

4 – średni skutek/wpływ, średnie prawdopodobieństwo

2 – niski skutek/wpływ, niskie prawdopodobieństwo

Kolejnym krokiem jest przemnożenie oceny skutku/wpływu oraz oceny prawdopodobieństwa.

 

Nazwa ryzyka Wpływ Prawdopodobieństwo Istotność
       
       
       

 

Następnie otrzymane oceny szeregujemy od ryzyk z największą punktacją do ryzyk z najmniejszą punktacją, jak poniżej

Uszeregowanie potencjalnych ryzyk
Nazwa ryzyka Istotność
(pkt)
Istotność – ranking
(duża, średnia, niska)
     
     
     

 

ikona dokumentu pdf Możliwe warianty oceny ryzyka (pdf, 236 KB)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.