facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nadzór

Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Ważnym jest sprawowanie należytej kontroli funkcjonalnej, przez którą rozumie się nadzór i monitoring działań w ramach przyznanych uprawnień i obowiązków, stosownie do zajmowanego stanowiska.

 

Dokumenty

Zarządzenie nr 45/2011
w sprawie wprowadzenia instrukcji i procedur bezpiecznej pracy ze szkodliwym czynnikiem biologicznym

Regulamin organizacyjny Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.