Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Monitorowanie SKZ


Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. 

 

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Bieżąca kontrola funkcjonalna, której zadania zostały określone w regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bieżąca kontrola kierownicza wykonywana przez pracowników pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.