Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Monitorowanie i przegląd ryzyk

Po wcześniej dokonanych czynnościach w ramach zarządzania ryzykiem  monitorujemy  ryzyko i cyklicznie dokonujemy jego oceny. Przyjmuje się, że ocena ryzyka odbywa się w okresach rocznych. W ramach monitorowania ryzyka dokonuje się przeglądu zidentyfikowanych ryzyk.

Każde ryzyko, które się zmaterializowało jest zapisywane w rejestrze ryzyk zmaterializowanych wg wzoru:

Wzór
Nazwa ryzyka Nr ref ryzyka Data zmaterializowania się ryzyka
     
     

Norma ISO 31000

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.