facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mechanizmy kontroli dot. systemów informatycznych

 

Należy określić mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych
i systemów informatycznych. 

 

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Zarządzenie nr 76
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 27 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Śląskim – złącznik nr 2 do zarządzenia rektora UŚ nr 9 z dnia 16 lutego 2016

Zarządzenie nr 195
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia jednolitych procedur dotyczących dokumentowania w Uniwersytecie Śląskim przebiegu studiów (karta okresowych osiągnięć studenta) z wykorzystaniem systemu USOS

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego z 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego”

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.