Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kompetencje zawodowe


Osoby zarządzające i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających.

 

Dokumenty

Regulamin awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
w Uniwersytecie Śląskim
 
załącznik do zarządzenia nr 38 Rektora UŚ z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 159
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.