facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kompetencje zawodowe

 

Kompetencje zawodowe

Zarządzenie nr 66/2009
w sprawie ustalenia „Regulaminu awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”

Zarządzenie nr 7/2008
w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 97/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim

Uchwała nr 25/2006
w sprawie uchwalenia "Statutu Uniwersytetu Śląskiego"  

Uchwała nr 108/2008
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 32/2009
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 43/2009
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 81/2011
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 36/2006
w sprawie wykładni § 40 ust. 1 zdanie drugie Statutu UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.