Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dokumentowanie SKZ

Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Niniejszy system jest zbiorem opisów poszczególnych elementów kontroli zarządczej, aktów prawnych regulujących dany obszar kontroli zarządczej oraz instrukcją postępowania. Stanowi dopełnienie pisma okólnego nr 1 /2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie dostosowania procedur wewnętrznych do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.