facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.

 

Dokumenty

Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu i podporządkowanie jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji władzom Uczelni
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24 Rektora UŚ z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie 23/2017
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz uczelni

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.