Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.

 

Dokumenty

Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu i podporządkowanie jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji władzom Uczelni
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24 Rektora UŚ z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie 23/2017
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz uczelni

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.