facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ciągłość działalności

Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności Uniwersytetu Śląskiego wykorzystując, między innymi, wyniki analizy ryzyka. Istotnym jest wdrożenie skutecznego systemu zastępstw i pełnomocnictw.

 

Dokumenty

Zarządzenie nr 38/2011
z dnia 6 czerwca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zasad udzielania przez rektora pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru

Norma ISO 22301

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.