Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Audyt wewnętrzny


W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie audytor wewnętrzny prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej. 

 

Audyt wewnętrzny

Zarządzenie nr 91
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16-09-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia „Karty audytu Uniwersytetu Śląskiego”

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.