facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

Polska Akademia Umiejętności informuje o możliwości ubiegania się o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od lat są one przyznawane polskim humanistom na badania zagraniczne.

O stypendia mogą się ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka prac historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu na okres od jednego do trzech miesięcy.

Wnioski o stypendia na rok 2016 należy składać do 15 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.