facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Stopnie i tytuł naukowy

 

Informacje na temat procedur nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) i tytułu naukowego (tytuł profesora) oraz kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego dostępne są na stronie:

Po naciśnięciu na przycisk strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.