Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Sprawy finansowe

 

Informacje na temat:

  • kas i rachunków bankowych, Uczelnianego Planu Kont,
  • odsetek ustawowych,
  • przeksięgowań i korekt kosztów rzeczywistych,
  • klasyfikacji wydatków strukturalnych,
  • kosztorysu studiów podyplomowych/kursów dokształcających,
  • opłat za studia podyplomowe lub kursy dokształcające
  • podróży służbowych,
  • przyjmowania gości zagranicznych,
  • oraz inne informacje finansowe


​dostępne są na stronie:

Po naciśnięciu na przycisk strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.