Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Projekty badawcze

 

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Sprawy związane z wnioskowaniem, zawieraniem umów i rozliczaniem funduszy krajowych na badania naukowe koordynuje i prowadzi Dział Nauki. Informacje na temat:

 • konkursów,
 • realizowanych projektów krajowych,
 • informacje dla wnioskodawców, kierowników projektów oraz osób realizujących projekty
 • oraz jak złożyć wniosek
   

dostępne są na stronie:

[Strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki ]

 

Projekty dofinansowane ze środków międzynarodowych

Aplikowanie o środki oraz realizacja projektów finansowanych ze środków zagranicznych koordynowana jest przez Dział Projektów. Dział prowadził także szkolenia i spotkania dla zespołów koordynujących realizację projektów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki na realizację projektów. Informacje na temat:

 • konkursów,
 • realizowanych projektów,
 • informacje dla wnioskodawców, kierowników projektów oraz osób realizujących projekty
   

dostępne są na stronie:

[Strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki ]

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.