Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Nagrody i urlopy naukowe

 

Informacje na temat nagród :

  • dla nauczycieli akademickich,
  • dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej,
  • Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Nagród Prezesa Rady Ministrów
     

oraz urlopów do celów naukowych dostępne są na stronie:

Po naciśnięciu na przycisk strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.