facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

W dokumencie omówione zostały m.in. trzy nowe kryteria oceny, przebieg procesu ewaluacji, a także specyficzne rozwiązania związane z ewaluacją w dziedzinie sztuki oraz ewaluacja działalności naukowej objętej ochroną informacji niejawnych. Podano również przykładowe wzory oświadczeń, do składania których zobowiązani będą nauczyciele akademiccy.

Informator w formacie pliku pdf można pobrać ze strony Narodowego Kongresu Nauki – nkn.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.