Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Dla młodych naukowców

Po naciśnięciu na przycisk strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki

 

Przewodniki i wykaz konkursów

Przewodniki po stypendiach, konkursach i programach dla studentów, doktorantów i młodych naukowców oraz wykaz konkursów znajdują się na stronie:
 
 

Krajowe projekty badawcze

Informacje dotyczące procesu aplikowania o krajowe projekty badawcze dostępne są na stronie:
 

 

Programy międzynarodowe


Dział Projektów oferuje młodym naukowcom wsparcie w poszukiwaniu i aplikowaniu o środki z programów międzynarodowych na realizację małych grantów badawczych, a także koordynuje pozyskiwanie środków z międzynarodowych programów stypendialnych i mobilności. Informacje dostępne są na stronie:

 

Współpraca z partnerami biznesowymi


Biuro Współpracy z Gospodarką oferuje młodym naukowcom wsparcie w nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi przy realizacji badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych.
 

 

Ochrona własności intelektualnej


Pomoc i wsparcie rzeczników patentowych w obszarze zgłoszenia pomysłu do urzędu patentowego i uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej, to pierwszy krok do skutecznej komercjalizacji badań.

 

 

Komercjalizacja badań naukowych


Po dokonaniu zgłoszenia patentowego, opieką i doradztwem otoczy młodego naukowca otoczy spółka celowa SPIN-US, której zadaniem jest przeprowadzenie skutecznej komercjalizacji i wypracowania zysku dla uczelni i twórcy/ów wynalazku.
 
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.