Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grafika stanowi kolaż zdjęć nawiązujących do badań naukowych Strefa Naukowca

Strefa Naukowca

„Zwiększa się systematycznie wkład naszych uczonych w rozwój nauki,
czego potwierdzeniem są mierzalne i niemierzalne wskaźniki rozwoju naukowego
oraz rosnący prestiż Uczelni jako ważnego ośrodka naukowego w kraju. […]
Dążeniem Uniwersytetu jest podniesienie jakości badań naukowych
do poziomu światowego.”

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012−2020

 

Strefa Naukowca to miejsce, w którym pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego znajdą przydatne informacje, m.in. na temat: finansowania badań naukowych, spraw związanych z zatrudnieniem, urlopami, możliwościami stypendialnymi i stażowymi, konferencjami, a także niezbędne druki, formularze i instrukcje. Strona gromadzi i scala informacje pochodzące z Biura Współpracy z Gospodarką oraz Działów: Projektów, Nauki, Współpracy z Zagranicą, Finansowego, Spraw Osobowych i Socjalnych.  

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.