Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

START 2019 – ruszył nabór wniosków

Do 31 października 2018 roku młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. START 2019. Konkurs adresowany jest do badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe),
  • są doktorantami bądź doktorami lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe w jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia (istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie).
     

W konkursie o stypendium, które można otrzymać tylko raz, oceniane są przede wszystkim: jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Wnioski składane do konkursu START będą ponadto rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2019 roku. Szczegółowe informacje o programie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.fnp.org.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.