Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych

Katowice, 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich z młodymi pracownikami nauki, zatrudnionymi na stanowisku adiunkta i asystenta, w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada br. o godz. 15.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12. Zapraszam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu – nie będzie ono transmitowane online.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Zaproszenie na spotkanie otwarte | skan dokumentu w formacie pdf, 39 kB


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.