Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

23 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości aplikowania przez jednostki UŚ o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) działanie „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”.

FSS ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

W roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet Śląski realizuje wymianę w ramach projektu FSS w dziedzinie historii i filologii. Wymiana w ramach projektu jest prowadzona na zasadach podobnych do programu Erasmus, jednak środki finansowe są znacznie wyższe. Miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających na studia lub praktyki wynosi 800 euro na miesiąc. Wyjeżdżający pracownicy otrzymują ryczałt 250 euro na 1 dzień lub 1250 euro na 1 tydzień. Dodatkowo pracownicy i studenci otrzymują 500 euro jako kwotę ryczałtową na koszty podróży i ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fss.org.pl/o_programie.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.