facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja do ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators”

Do 30 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja do ostatniej edycji programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”. Program jest realizowany w formie szkoleń na najlepszych uczelniach świata (dotychczas Stanford University i University of California w Berkeley, USA) i ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja programu ma przyczynić się do efektywnego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania naukowe.

Program trwa 9 tygodni i obejmuje zajęcia na uczelni, wizyty studyjne, projekty grupowe oraz staże w zespołach badawczych, przedsiębiorstwach lub centrach transferu technologii. Dotychczas w programie wzięło udział 320 osób, w roku 2015 wyjedzie 180 osób. Szkolenia odbywać się będą od lipca do listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.