facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Regulamin wynagradzania pracowników

W serwisie bip.us.edu.pl opublikowane zostało zarządzenie nr 174 rektora Uniwersytetu Śląskiego z 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Dokumenty dostępne są pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1742017.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.