facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

W dokumencie omówione zostały m.in. trzy nowe kryteria oceny, przebieg procesu ewaluacji, a także specyficzne rozwiązania związane z ewaluacją w dziedzinie sztuki oraz ewaluacja działalności naukowej objętej ochroną informacji niejawnych. Podano również przykładowe wzory oświadczeń, do składania których zobowiązani będą nauczyciele akademiccy.

Informator w formacie pliku pdf można pobrać ze strony Narodowego Kongresu Nauki – nkn.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.