Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. od godz. 16.00 następujące usługi mogą być niedostępne:

  • poczta elektroniczna,
  • serwisy WWW uczelni,
  • dostęp do sieci wi-fi,
  • hosting stron WWW,
  • Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ).
     

Przywrócenie funkcjonowania usług jest planowane na wtorek 17 kwietnia na godz. 7.00. Przesyłane w tym okresie wiadomości e-mail nie zostaną utracone. Zostaną dostarczone do skrzynek w momencie przywrócenia usług. Nie planuje się przerw w funkcjonowaniu systemu SAP i w łączności internetowej.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.