Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 roku został przedłużony do 22 marca 2017 roku. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie OSF do godz. 23.59.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie,
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • SONATINA 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem, w którym wystąpiono z wnioskiem.
     

W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla ww. konkursów, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I) oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www. ncn.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.