Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja nauki – poradnik dla naukowców

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wydał książkę dla badaczy zainteresowanych promocją nauki. Bezpłatny poradnik dostępny jest online na stronie OPI.

Autorami publikacji „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” są Natalia Osica – ekspert od PR nauki oraz Wiktor Niedzicki – dziennikarz naukowy. Książka zawiera wskazówki dotyczące między innymi popularyzacji wyników badań naukowych oraz wystąpień publicznych, ma również uświadamiać czytelnikom korzyści, jakie niesie spójna i przemyślana koncepcja promocji osiągnieć naukowych.

Ogólnodostępną publikację można pobrać w formie dokumentu pdf ze strony OPI: www.opi.org.pl/sztuka-promocji-nauki.  

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.