Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „Ster dla B+R”

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego prowadzą projekt „Ster dla B+R” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe. W ramach programu „Ster dla B+R” prowadzone są szkolenia, staże i studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

Zaplanowano dwie edycje studiów podyplomowych, 20 szkoleń oraz 30 staży.

Szczegółowe informacje dostępna na stronie www.ster.am.gdynia.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.