Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Uniwersytet Śląski w Katowicach stale wzmacnia swoją pozycję w kontekście działań zmierzających do łączenia sfery nauki z biznesem. Kolejnym przejawem tej strategii jest przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego, w której UŚ będzie posiadał 100% udziałów.

 

Wszelkie działania związane z opisywaną dziedziną są prowadzone przez powstałe w 2011 roku Biuro Współpracy z Gospodarką. Efektem działań biura są projekty skierowane do naukowców UŚ, a także sprzedaż 3 licencji, udział UŚ w pracach klastrów tworzonych przez jednostki badawcze, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa oraz powstanie kilku firm prowadzonych albo przez naukowców UŚ, albo przez wynajętych menedżerów.

 

Dzięki tym działaniom, Biuro Współpracy z Gospodarką pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

 

Obecnie biuro przygotowuje się do pozyskania informacji z wydziałów UŚ na temat efektów pracy naukowców, które posiadają potencjał aplikacyjny, komercyjny i biznesowy. Wszystko odbywa się przy użyciu sprawnych narzędzi, a także odpowiednich zabezpieczeń chroniących interesy naukowców, a tym samym uczelni.

 

Pierwszym etapem identyfikowania i badania potencjału wypracowanych przez naukowców UŚ rozwiązań, wynalazków, wiedzy, jest wypełnienie formularza. Dane z formularza automatycznie generują się na serwerze UŚ. Wszelkie zapisane dane są bezpieczne, a pracownicy projektu, jak i Biura Współpracy z Gospodarką, są zobowiązani do zachowania poufności.

 

W przypadku pytań związanych z procedurą zbierania informacji należy kontaktować się z właściwymi dla danego wydziału, powołanymi pełnomocnikami dziekanów ds. komercjalizacji.

 

Lista pełnomocników:

 

 

 

 

Dodatkowych odpowiedzi udzielają również pracownicy projektu – Katarzyna Papież-Pawełczak, kierownik projektu oraz Wojciech Kiljańczyk, specjalista w projekcie.

Tel. 32 359 20 79, e-mail: spin@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.