facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Portal dla naukowców

Informujemy, że powstał portal komunikacji naukowej – „Infona”. Platforma umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy. Ma na celu ułatwienie współpracy, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Bazę treści tworzą zarówno opublikowane już materiały, jak i te udostępniane przez samych naukowców – użytkowników serwisu.

System stanowi przestrzeń do prezentowania rezultatów prowadzonych prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą zamieszczać w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, a także rozprawy doktorskie.

Szczegóły

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.