facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Porozumienie ws. jednorazowej premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11 października 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi na uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie wypłacenia w listopadzie 2017 roku jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Treść porozumienia:

Ikona pdf Porozumienie zawarte 11 października 2017 r. (skan dokumentu pdf, 266 KB)

Ikona .doc Porozumienie zawarte 11 października 2017 r. (plik doc). 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.