Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie w sprawie realizacji podwyżki w 2016 roku

19 lipca 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

 Ikona dokumentu pdfPorozumienie zawarte 19 lipca 2016 roku w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy (skan dokumentu, format .pdf, 475 KB)

Ikona dokumentu wordPorozumienie zawarte 19 lipca 2016 roku w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy (format dokumentu .doc) 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.