Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie w sprawie realizacji drugiego etapu podwyżki w 2015 roku

1 października 2015 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji drugiego etapu podwyżki w 2015 roku, tj. podwyżki zależnej od wyników pracy.

Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

Porozumienie zawarte 1 października 2015 roku w sprawie realizacji drugiego etapu podwyżki w 2015 roku (PDF)

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.